ACTE NORMATIVE

CARE REGLEMENTEAZA ORGANIZAREA

SI FUNCTIONAREA CAS DOLJ

 

 

 

 

1.     Legea nr. 95/2006 publicata in M.O. nr. 372/2006;

2.     Statutul - Cadru al CAS Dolj;

3.     Regulamentul de Organizare si Functionare al CAS Dolj.

 

 

 

 

CONDUCEREA