CONDUCERE

 

                                        PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL: STEFAN MIHAELA-LUCI cu delegatie

                                                     DIRECTOR   ECONOMIC: SUBTIRELU SIMONA cu delegatie

                                                     DIRECTOR  REL. CONTRACTUALE: POPESCU PETRICA CRISTIAN cu delegatie

                                                     MEDIC SEF - COJOCARU  MARIANA cu delegatie

                                                     CONSILIUL DE ADMINISTRATIE: COMPONENTA

                

  DIRECTOR ECONOMIC: 0251-406.229

  DIRECTOR RELAŢII CONTRACTUALE: 0251-406.668

  MEDIC ŞEF: 0251-406.669