Informatii privind contractele de asigurare sociale de sanatate conform ordinului 345/2006

 

 

Formular contract asigurare persoane juridice

 

În vederea încheierii contractelor de asigurare de sănătate în conformitate cu Ordinul 345/2006 , angajatorii depun la ghișeele  C.A.S. Dolj urmatoarele documente:

 

-         două exemplare ale contractului de asigurări sociale de sănătate într-un dosar de încopciat cu șină ,

-         disketa cu înregistrarea electronică a contractului și a celor două anexe la contract.

 

Anexa 1 la contractul de asigurare de sănătate va fi semnată de salariați.

 

 

Formular contract asigurare asigurati

Documente necesare:

·        copii de pe actele necesare stabilirii identității asiguratului, ca și parte contractantă ;

·        copii de pe actele necesare stabilirii identității copiilor ( nume, prenume, CNP) ;

·        pentru persoanele coasigurate (soț/soție, părinți) copii de pe actele necesare stabilirii identității acestora, a faptului că nu realizează venituri proprii și se află în întreținerea asiguratului ;

·        actele doveditoare pentru stabilirea veniturilor asupra cărora trebuie să se achite contribuția datorată la FNUASS.