În atenţia pensionarilor români şi membrilor de familie ai acestora precum şi membrilor de familie care se află în întreţinerea persoanelor asigurate dar trăiesc într-un alt stat membru, altul decât cel competent pentru asigurat, respectiv beneficiarii de formulare E 121 si E109 emise de CASJ Dolj

 

Începând cu 01.05.2010 au intrat în vigoare Regulamentele CE nr.883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială modificat prin Regulamentul CE nr. 988/2009 si Regulamentul CE nr.987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului CE nr. 883/2004.

Conform prevederilor actelor normative precizate mai sus, pensionarii români

şi membrii de familie ai acestora precum şi membrii de familie care se află în

întretinerea persoanelor asigurate dar trăiesc într-un alt stat membru, altul

decât cel competent pentru asigurat, respectiv beneficiari de formulare E 121 si

E109 emise de CASJ Dolj, au dreptul să solicite eliberarea Cardului

European de Asigurări de Sănătate (CEASS) emis de CASJ Dolj si nu de

institutia de la locul de resedintă.

 

 

 

În atentia pensionarilor si membrilor de familie ai acestora, precum si

membrilor de familie ai lucrătorilor salariati sau independenti care nu

au domiciliul pe teritoriul statului competent, aflati pe teritoriul

României, care beneficiază de formularul E121 si E109 emis de către

un stat membru UE/SEE

 

Începând cu 01.05.2010 au intrat în vigoare Regulamentele CE nr.883/2004

privind coordonarea sistemelor de securitate socială modificat prin Regulamentul CE

nr. 988/2009 si Regulamentul CE nr.987/2009 de stabilire a procedurii de punere în

aplicare a Regulamentului CE nr. 883/2004.

Conform prevederilor actelor normative precizate mai sus, pensionarii si

membrii de familie ai acestora, precum si membrii de familie ai lucrătorilor salariati

sau independenti care nu au domiciliul pe teritoriul statului competent, aflati pe

teritoriul României, care beneficiază de formularul E121 si E109 emis de către un stat

membru UE/SEE, posesori ai Cardului European de Asigurări de Sănătate

(CEASS) emis de institutia noastră, aflat încă în perioada de valabilitate, au

obligatia să returneze Cardul European de Asigurări de Sănătate (CEASS) în cel

mai scurt timp posibil. Pentru eliberarea unui nou CEASS trebuie să vă adresati institutiei emitente a formularului E121 sau E109 din statul membru competent.