LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC

 

 

®      Legea 95/2006 publicată Ón MO nr. 372/2006

 

®      Ord. Nr. 658/2008 al Preşedintelui CNAS privind aprobarea statutului caselor de asigurări de sănătate

 

®      Regulament de organizare şi funcţionare al CAS Dolj

 

®      Structura organizatorică a CAS Dolj

 

®      Atribuţiile serviciilor CAS Dolj

 

®      Programul de funcţionare al instituţiei

 

®      Programul de audienţe

 

®      Lista cu personalul de conducere

 

®      Coordonatele de contact al CAS Dolj

 

®      Sursele financiare

 

®      Programe şi Strategii proprii

 

®      Contractele de achiziţii publice

 

®      Lista documentelor produse şi/gestionate de CAS Dolj

 

®      Modalităţi de contestare