MODELE FORMULARE  PENTRU CONCEDII MEDICALE

 

        Cerere restituire indemnizatie concedii medicale - plati directe

        Cerere restituire indemnizatie concedii medicale angajatori - ANEXA 12 valabila din 16.04.2014

        Centralizator privind certificatele de concedii medicale angajatori - valabil din 01.01.2011

        Informatii privind adeverinta pentru eliberarea certificatelor de concedii medicale

        Declaratie CIM - ANEXA 4

       Cerere comunicare de modificare CM PFA - ANEXA 5

        Cerere retragere declaratie CM - ANEXA 6

        Lista nominala cu persoanele aflate in incapacitate temporara de munca