Precizări privind prescripţiile medicale neutilizate

 

 

 

La încetarea relaţiilor contractuale se vor depune la CAS Dolj toate prescripţiile medicale neutilizate, în baza art.17, alin. (1), anexa 2, din Ordinul MS/CNAS, nr.56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului – cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, ce prevede:

 

“ART.17 (1)   În cazul în care se reziliază contractul de furnizare de servicii medicale cu cabinete medicale în condiţiile prevăzute de Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.52/2005, toate documentele referitoare la persoanele asigurate (registrul de consultaţii, fişele medicale etc.) se preiau, pe bază de proces-verbal, de către casa de asigurări de sănătate cu care acele cabinete au avut încheiat contract de furnizare de servicii medicale, cu obligaţia de a asigura confidenţialitatea documentelor transmise….