Home arrow Ambulatorii
Ambulatorii
Lista furnizori servicii paraclinice
Lista furnizori servicii clinice
Lista medicilor de specialitate pe specialitati clinice
Criterii de selectie 2014- Ecografie
Criterii de selectie 2014- Inalta performanta
Criterii de selectie 2014 - Anatomie patologica
Criterii de selectie 2014 - Laborator
Criterii de selectie 2014 - Radiologie
Criterii de selectie 2014 - Explorari functionale
Valori contract 2014- Ecografie
Valori contract 2014- Inalta performanta
Valori contract 2014 - Anatomie patologica
Valori contract 2014 - Laborator
Valori contract 2014 - Radiologie
Valori contract 2014 - Explorari functionale
Model formular unic pe tara obligatoriu pentru scrisoare medicala valabila din iunie 2014
Ordin 1301/500/2008 privind protocoale terapeutice
Protocoale terapeutice 2008 - Anexa 1 actualizare 2013
Protocoale terapeutice 2008- Anexa 2 actualizare 2013
Protocoale terapeutice - modificare aprilie 2014
Protocoale terapeutice - anexa1 modificata in aprilie 2014
Precizari privind completarea biletelor de trimitere clinice si internare/biletelor de trimitere-paraclinice

In atentia medicilor prescriptori dermatologi

In atentia medicilor prescriptori neurologi

Precizari privind recomandarea pentru acordarea dispozitivelor medicale

Precizari privind prescrierea medicamentelor pentru diabet - ADO

Precizari privind prescrierea medicamentelor cu si fara contributie personala

Precizari cu privire la modul de completare a formularelor de prescriptie medicala pentru beneficiarii legilor speciale

Precizari cu privire la formularele cu regim special

Precizari cu privire la modul de completare a formularelor de biletelor de trimitere/internare

In atentia medicilor care elibereaza concedii medicale

Criterii Comisie paritara clinice
Criterii Comisie paritara paraclinice
Regulament de organizare si functionare Comisie clinice
Regulament de organizare si functionare Comisie paraclinice
Necesar medici/specialitati
Necesar investigatii paraclinice

Informatii privind incheierea contractelor pe anul 2014

Actele necesare pentru contract ambulator clinic
Declaratie imputernicire reprezentant legal
Declaratie program
Declaratie documente contract
Cerere pentru contract ambulatoriu clinic
Lista aparatura din dotare ambulator clinic
Program de activitate asistent pe cabinet
Anexa nr. 1 - medici
Anexa nr. 2 - asistenti
Anexa 3 - program cabinet
Anexa 1 cronici
Anexa 2 cronici
Servicii conexe
PARACLINICE
ImageActele necesare contract ambulator paraclinic
Cerere pentru contract ambulatoriu paraclinic
Program de activitate medic
Program de activitate asistent
Program de activitate radiologie
Declaratie imputernicire reprezentant legal
Declaratie program
Declaratie documente contract
Lista aparatura din dotare ambulator paraclinic
Anexe_ecografii_cap.tehnic
Anexe_laborator_cap.tehnic
Anexe_radiologie_cap.tehnic
Oferta tip analize laborator
Oferta anatomie patologica
Oferta medicina nucleara
Oferta explorari
Oferta tip inalta performanta
Oferta tip radiologie-ecografie
Anexa 18 A
Anexa 18 B
Anexa 18 C
Last Updated ( Wednesday, 11 March 2015 )
 
© 2020 CAS Dolj
CELMAR-Craiova Copyright @ 2009 Casa de Asigurari de Sanatate Dolj, toate drepturile rezervate