Home arrow Legislatie
Legislatie
LEGEA Nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sanatatii
ImageCONTRACT CADRU 2014
Normele metodologice de aplicare a contractului cadru 2014
CONTRACT CADRU 2013
Normele metodologice de aplicare a contractului cadru 2013
Normele metodologice de aplicare a contractului cadru 2012
CONTRACT CADRU 2011
Normele metodologice de aplicare a contractului cadru 2011
ORDIN Nr.865/539 din 31 mai 2011 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012
ORDIN Nr.866/540 din 31 mai 2011 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012
Ordin 44/53/2010 privind masuri de eficientizare a asistentei medicale ambulatorii
Hotarire 1388/2010 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012
Ordin 1591/1110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012
Model formular unic pe tara obligatoriu pentru scrisoare medicala
Last Updated ( Wednesday, 11 June 2014 )
 
© 2020 CAS Dolj
CELMAR-Craiova Copyright @ 2009 Casa de Asigurari de Sanatate Dolj, toate drepturile rezervate