Casa de Asigurari de SanatateDolj pune la dispoziţia farmaciilor, laboratoarelor, furnizorilor de medicina dentara, furnizorilor de servicii de recuperare medicala, serviciul de raportare on-line a unor informatii specifice privind situatia si valorile de contract consumate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Furnizorii au obligatia sa transmita zilnic caselor de asigurari de sanatate, in format electronic pus la dispozitie de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, contravaloarea serviciilor medicale efectuate Ón relatie contractuala cu casa.

Serviciul consta Ón raportarea zilnica pe noul site al casei de asigurari de sanatate a informatiilor privind situatia si valorile de contract consumate si generarea automata a unui raport privind situatia furnizorilor prevazuti mai sus.

Utilizarea serviciului se face prin autentificarea furnizorului pe baza unui cont şi a unei parole furnizate de catre casa de asigurari de sanatate.

Raportarile zilnice se vor face pentru ziua anterioara. Ultima transmisie a zilei ramane cea valida.

Referitor la raportarile zilnice on-line ale farmaciilor,societatile farmaceutice care au mai multe puncte de lucru, separat, in functie de adresele diferite la care functioneaza, vor raporta separat.

Referitor la raportarile zilnice on-line ale furnizorilor de servicii medicale paraclinice, daca acelasi furnizor ofera si servicii de laborator si de radiologie-imagistica, raportarea se face separat pentru fiecare tip de serviciu (fonduri/aprobari separate).

 

 

Pentru raportare folositi urmatoarea adresa: http://www.casan.ro/casdjsau link-ul: http://www.casan.ro/casdj/pharmacy/home

 

- Raportari furnizori online (dreapta) - tip furnizor - Introducere raportari zilnice - Autentificare: utilizator si parola

 

NOUTATI PRIVIND RAPORTARILE ZILNICE ON-LINE

- Pentru paraclinic perioada pentru care se va face raportarea si ajungerea la zi este 1.08 2014-4.08.2014, dupa caz.

Respectiv, daca nu s-a putut raporta de loc, atunci se va raporta cumulat toata perioada 1-4.08.2014, sau daca s-a putut raporta in una din aceste zile, se va raporta doar diferenta de consum neraportata.

Facem aceasta precizare deoarece in prezent sistemul este setat sa faca operatiunile de calcul (sume si diferente), doar pentru luna calendaristica respectiva.

 

- Pentru farmacii, se va face raportarea cumulata pentru ajungerea la zi, respectiv valorile de consum cumulate pentru toate zilele lipsa.

 

 

Noul site este in curs de populare, si in viitorul apropiat va contine toate informatiile utile.