Valorile definitive ale punctelor din asistenta medicala primara si din asistenta medicala din ambulatoriul de specialitate pentru trimestrul II 2014:

 

1

Valoarea punctului "per capita" pentru plata "per capita" a medicilor de familie pentru aprilie, mai 2014

3,76 lei

2

Valoarea punctului pe serviciu pentru plata pe serviciu a medicilor de familie pentru aprilie, mai 2014

1,80 lei

3

Valoarea punctului pe serviciu in asistenta medicala ambulatorie de specialitate clinice pentru aprilie, mai 2014

1,73 lei

4

Valoarea punctului "per capita" pentru plata "per capita" a medicilor de familie pentru iunie 2014

3,79 lei

5

Valoarea punctului pe serviciu pentru plata pe serviciu a medicilor de familie pentru iunie 2014

1,97 lei

6

Valoarea punctului pe serviciu in asistenta medicala ambulatorie de specialitate clinice pentru iunie 2014

1,76 lei